Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
06.30
Mr bean
06.30
07.00
Gag
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
Gag
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
Gag
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
06.45
07.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
07.15
07.30
07.45
08.00
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
08.15
08.30
Clips
08.30
09.00
Douza
08.30
09.00
Gags
08.30
09.00
Clips
08.30
09.00
Douza
08.30
09.00
Gags
08.30
09.00
Clips
08.30
09.00
08.45
09.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
La Classe
09.00
10.30
09.15
09.30
09.45
10.00
La Classe
10.00
12.00
10.15
10.30
Music Box
10.30
12.00
Douza
10.30
11.30
Mr bean
10.30
11.30
Music Box
10.30
12.00
Rosso Kids
10.30
11.00
10.45
11.00
Clips
11.00
12.00
11.15
11.30
Clips
11.30
12.00
Doc Tunisna
11.30
12.00
11.45
12.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
12.15
12.30
12.45
13.00
Sur le Terrain
13.00
15.00
Sport Tunisna
13.00
15.00
Douza
13.00
14.00
La Classe
13.00
15.00
Tunisna Show
13.00
15.00
13.15
13.30
13.45
14.00
El Festival
14.00
15.00
La Classe
14.00
15.00
14.15
14.30
14.45
15.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
El Festival
15.00
17.00
15.15
15.30
15.45
16.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
Sport Tunisna
16.00
19.00
dragon ball z
16.00
17.00
16.15
16.30
16.45
17.00
Tunisna Show
17.00
18.30
L'Expert
17.00
19.00
Sur le Terrain
17.00
19.00
El Festival
17.00
17.30
La Classe
17.00
19.30
17.15
17.30
Sport Extrem
17.30
19.00
17.45
18.00
18.15
18.30
Music Box
18.30
19.00
18.45
19.00
La Classe
19.00
20.30
les Eternels
19.00
20.30
les Eternels
19.00
20.30
L'Expert
Live
19.00
20.30
les Eternels
19.00
20.30
19.15
19.30
L'Expert
19.30
20.45
19.45
20.00
20.15
20.30
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
20.45
Sport Tunisna
Live
20.45
23.00
Point d'interrogation
Live
20.45
22.30
El Festival
20.45
22.30
La Classe
20.45
22.30
Tunisna Show
20.45
22.30
La Classe
20.45
22.30
Sur le Terrain
20.45
22.00
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
les Eternels
22.00
22.30
22.15
22.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30

Ko
22.30
23.30

El Festival
23.00
00.00
Ko
22.30
23.30

Ko
22.30
23.30

El Festival
23.00
00.00
Ko
22.30
23.30
22.45
23.00
Ko
23.00
00.00
23.15
23.30
El Festival
23.30
00.00
23.45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.30
Music Box
10.30
12.00
Music Box
10.30
12.00
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
18.30
Music Box
18.30
19.00
18.45

Mardi

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
17.00
L'Expert
17.00
19.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
L'Expert
Live
19.00
20.30
19.15
19.30
L'Expert
19.30
20.45
19.45
20.00
20.15
20.30

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
20.30
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45
Flash Info
20.30
20.45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
10.15

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
08.00
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
dragon ball z
08.00
08.30
08.15
16.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
dragon ball z
16.00
17.00
16.15
16.30
16.45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.00
La Classe
09.00
10.30
09.15
09.30
09.45
10.00
La Classe
10.00
12.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
13.00
La Classe
13.00
15.00
13.15
13.30
13.45
14.00
La Classe
14.00
15.00
14.15
14.30
14.45
17.00
La Classe
17.00
19.30
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
La Classe
19.00
20.30
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.45
La Classe
20.45
22.30
La Classe
20.45
22.30
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
07.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
Tele Achat
07.00
08.00
07.15
07.30
07.45
09.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
Tele Achat
09.00
10.00
09.15
09.30
09.45
12.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
Tele Achat
12.00
13.00
12.15
12.30
12.45
15.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
Tele Achat
15.00
16.00
15.15
15.30
15.45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.30
Rosso Kids
10.30
11.00
10.45

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
13.00
13.15
13.30
13.45

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
13.00
Sur le Terrain
13.00
15.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
17.00
Sur le Terrain
17.00
19.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
20.45
Sur le Terrain
20.45
22.00
21.00
21.15
21.30
21.45

Lundi

Jeudi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
17.30
Sport Extrem
17.30
19.00
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
06.30
Mr bean
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
Mr bean
06.30
07.00
06.45
10.30
Mr bean
10.30
11.30
10.45
11.00
11.15

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
06.30
Gag
06.30
07.00
Gag
06.30
07.00
Gag
06.30
07.00
06.45

Mardi

Jeudi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
13.00
Tunisna Show
13.00
15.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
17.00
Tunisna Show
17.00
18.30
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
20.45
Tunisna Show
20.45
22.30
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15

Mardi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
08.30
Clips
08.30
09.00
Clips
08.30
09.00
Clips
08.30
09.00
08.45
11.00
Clips
11.00
12.00
11.15
11.30
Clips
11.30
12.00
11.45

Lundi

Mercredi

Jeudi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
13.00
Sport Tunisna
13.00
15.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
16.00
Sport Tunisna
16.00
19.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
20.45
Sport Tunisna
Live
20.45
23.00
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45

Lundi

Mardi

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
19.30
19.45
20.00
20.15
23.00
23.15
23.30
23.45

Lundi

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
08.30
Douza
08.30
09.00
Douza
08.30
09.00
08.45
10.30
Douza
10.30
11.30
10.45
11.00
11.15
13.00
Douza
13.00
14.00
13.15
13.30
13.45

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
08.30
Gags
08.30
09.00
Gags
08.30
09.00
08.45

Mercredi

Samedi

No emissions hours available!
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
19.00
les Eternels
19.00
20.30
les Eternels
19.00
20.30
les Eternels
19.00
20.30
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
22.00
les Eternels
22.00
22.30
22.15

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
20.45
Point d'interrogation
Live
20.45
22.30
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15

Lundi

Mardi

Mercredi

No emissions hours available!
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
22.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30
Ko
22.30
23.30
22.45
23.00
Ko
23.00
00.00
23.15
23.30
23.45

Lundi

  • 23.00 - 00.00

Mardi

  • 22.30 - 23.30

Mercredi

  • 22.30 - 23.30

Jeudi

  • 22.30 - 23.30

Vendredi

  • 22.30 - 23.30

Samedi

  • 22.30 - 23.30

Dimanche

  • 22.30 - 23.30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
14.00
El Festival
14.00
15.00
14.15
14.30
14.45
15.00
El Festival
15.00
17.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
El Festival
17.00
17.30
17.15
20.45
El Festival
20.45
22.30
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
23.00
El Festival
23.00
00.00
El Festival
23.00
00.00
23.15
23.30
El Festival
23.30
00.00
23.45

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
11.30
Doc Tunisna
11.30
12.00
11.45

Jeudi

No emissions available!